วัยรุ่นยุคพนัน

วัยรุ่นยุคพนัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ บนอินเตอร์เน็ต เครือค่าย สามารถใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการยืนยันการกระทำ ความผิดอื่นได้ ดังนั้น เมื่อการพนันออนไลน์ไม่เป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เราก็ดูกฎหมายอื่นที่สามารถ ใช้ดำเนินคดีกับเขาได้ คือ พ.ร.บ. การพนัน ซึ่งมาตรา 12 มีหลักว่า ห้ามจัดให้มี โฆษณา เชิญชวน บังคับขู่เข็ญ ชักจูง ห้ามเล่นบัญชี ก บัญชี ข และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ @AM11

วัยรุ่นยุคพนัน

คนจัดให้เล่น

คนจัดให้เล่น หรือเจ้ามือคนโฆษณา คนช่วยประกาศคนชักจูงผู้เล่นปัจจุบัน พนันออนไลน์ เว็บไซต์อยู่ที่ต่างประเทศ ตั้งอยู่ในประเทศที่การพนันถูกกฎหมาย เราไม่สามารถจับคนเล่นได้ เพราะปัจจุบันคนเล่นในมือถือ ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง จะเอาอำนาจอะไรไปดู ไม่มีอำนาจ ไม่มีเหตุอันควร เหตุต้องสงสัย ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าตามบัญชี ท้ายประมาวมวลกฎหมายอาญา เพราะฉะนั้น สิ่งที่ทำได้ คือ จับคนโฆษณา คนชักชวน ambbet 

ในมุมของกฎหมายฟอกเงิน

ในมุมของกฎหมายฟอกเงิน หรือกฎหมายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องของการพนัน ไม่ได้ถูกกำหนดเป็นมูลฐานหนึ่งในพ.ร.บ. การฟอกเงินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 แต่ถูกกำหนดในช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 เพราะว่าเรื่องการพนัน มีปัญหาค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะคนไทย ก็มีการติดพนันกันค่อนข้างเยอะ แต่อย่างไรก็ดี

 เล่นพนัน สนุกสนาน สุดท้ายผัวก็ทนกับความเจ็บป่วยไม่ไหว เพราะร่างกายอ่อนแอ มีโรคแทรกซ้อน และเสียชีวิต ผ่านสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทำให้มีผู้เล่นหน้าใหม่เกิดขึ้น เข้าสู่ระบบ

ทั้งนี้ พอผิดพรบการพนัน

เรื่องการพนันออนไลน์ ก็ไม่ได้มีมาตรฐานหรือเกณฑ์อะไร เพียงแต่ว่า ถ้าเรามองว่ามันคืออาชญากรรมหนึ่งในอีกประเทศหนึ่ง และอีกประเทศหนึ่งก็เห็นว่าเป็นปัญหาเดียวกัน ความร่วมมือระหว่างประเทศก็ย่อมเกิดขึ้น แต่เมื่อมองไม่เหมือนกัน การออกเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศจึงค่อนข้างลำบาก เพราะอาจจะเป็นปัญหาเฉพาะเรื่องของแต่ละประเทศ สำหรับรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ

วัยรุ่นยุคพนัน
ถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์

ถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์ กฎหมายที่ปปง. เคยร่างไว้ในยุคนั้น ก็จะพบว่าเกณฑ์กฎหมาย บังคับใช้ลำบากมาก เพราะกรณีที่จะเป็นมูลฐานได้ต้องมีผู้เล่น 100 คนขึ้นไป ประเด็นที่สอง ต้องมีวงเงินที่เล่น 10 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่ถึงสิบล้าน ดังนั้น กฎหมายจึงแทบจะไม่มี ประสิทธิภาพในแง่ของการปราบปราม ในเรื่องของการพนัน ต่อมามีการแก้ไข จากเดิมสิบล้านบาท เป็นห้าล้านบาท ปัจจุบันยอดห้าล้านบาทก็ยังคงอยู่ แต่สิ่งที่ตัดออกไปคือจำนวนคน 

ในส่วนของกฎหมายฟอกเงิน

ในส่วนของกฎหมายฟอกเงิน นั้น จริง ๆ แล้วเป็นการพูดในมุม ของการที่เอาเงินจากการก่ออาชญากรรมมาฟอก หมายความว่า ไปทำผิดอะไรมาแล้ว เช่น ความผิดเรื่องยาเสพติด ค้ามนุษย์ ทุจริต หรือแม้แต่เรื่องการพนัน ซึ่งเป็นหนึ่งในความผิดมูลฐาน คือความผิดอาญา ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เอามาฟอกนั่นเอง เมื่อพูดถึงการฟอกเงิน เรากำลังพูดกระบวนการ หรือวิธีการในการทำให้เงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้อง เหล่านั้น ทำอย่างไร ก็ได้ให้มันดูเหมือนได้มาโดยถูกต้อง 

ปัจจุบันจำนวนคนไม่มีแล้ว

ปัจจุบันจำนวนคนไม่มีแล้ว แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามา คือเรื่องการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ใช้คำว่า “พนันออนไลน์” แต่ก็มีนัยยะอย่างเดียวกัน เจตนารมณ์คือเรื่องออนไลน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยสุจริต เป็นการหาวิธีการหรือเทคนิค ของการกลบเกลื่อนร่องรอย ความไม่ถูกต้องของเงินที่ได้มา อาชญากรนิยมนำเงินเข้ามาฟอก ในระบบ นำมาเข้าในระบบธนาคาร นำมาซื้อสินทรัพย์ นำมาลงทุน ตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อฟอกเงิน เมื่อพูดถึงเหตุผลของการฟอกเงิน สมัครสมาชิก

ก็มีเหตุผลหลายประการ

ก็มีเหตุผลหลายประการ ที่อาชญากรคิดจะก่ออาชญากรรม เรื่องการฟอกเงิน เช่น การหลบเลี่ยงการถูกดำเนินคดี การที่จะเอาเงินหรือ ทรัพย์ที่ได้มาแล้วเพื่อไปแสวงหาประโยชน์ การหลบเลี่ยงการถูกยึด อายัดต่าง ๆ การหลบเลี่ยงภาษี ฝากเงินในบางประเทศที่มีมาตรการ ทางกฎหมายที่ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ นี่ก็เป็นเรื่องของเหตุผลหรือมูลเหตุ จูงใจของการกระทำความผิดทั้งสิ้น ในกระบวนการหรือ ขั้นตอนของการฟอกเงิน ส่วนใหญ่พบว่าอาชญากร มักจะได้เงินมาในรูปของเงินสดจำนวนมาก โปรโมชั่น

การที่จะไม่ให้รู้ว่าได้มาโดย

การที่จะไม่ให้รู้ว่าได้มาโดย ไม่ถูกต้อง ก็ต้องหาที่ดูดซับเงินเหล่านั้น การวางไว้เฉย ๆ ที่บ้าน ค้นก็อาจจะเจอ การจะปกปิดร่องรอย ก็ต้องหาที่ฟอก โดยการนำเงินเข้ามาไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งก็มีพัฒนาการในเรื่องของ ธุรกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไป ท้ายที่สุดแล้ว เอาเงินเข้ามาในระบบ ลำพังแค่นั้นอาจจะไม่พอ ก็ต้องมีเรื่องของการกระจัดร่องรอยความสกปรก หรือ Layering ทำธุรกรรมหลาย ๆ ชั้นที่มีความซับซ้อน ยิ่งมีความซับซ้อนเท่าไหร่ การสาวกลับไปหาต้นตอของเงินก็ยิ่งทำได้ยาก

ท้ายที่สุด

ท้ายที่สุด มื่อผ่านกระบวนการ ของการทำธุรกรรมดังกล่าว เงินก้อนนั้นก็กลับมาในฐานะ ของเงินที่ไปซื้อทรัพย์ที่ดูเหมือนว่า ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือ Integration ก็คือผ่านกระบวนการของการฟอกแล้ว กล่าวคือ เงินกลับมาในฐานะของ เงินที่ดูเหมือนได้มาโดย ถูกต้องแล้ว มีที่มาที่ไปที่อธิบายได้ แม้ว่าต้นตอมันอาจจะ ไม่ถูกต้องก็ตาม รูปแบบการฟอกเงิน มันก็คือทำให้เป็นเงินขาว นั้นเอง ทดลองเล่น

หลายคนบอกว่า

หลายคนบอกว่า เขาเลือกความสะดวกสบาย ใช้โทรศัพท์ ทำไมเงินสดยังเป็นที่นิยม ในเรื่องของการฟอกเงิน เพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราถือเงินสด มันติดตามร่องรอยทางการเงินไม่ได้ การที่เรามีเงินสดอยู่ที่บ้านสิบล้านตอนนี้ ไม่มีใครรู้ว่าเรามี แต่ถ้าเราเอาเงินสิบล้านนั้น มาฝากธนาคารเมื่อไหร่ ธนาคารก็จะรู้ มันจะปรากฏร่องรอย ทางการเงินขึ้นมา ดังนั้น อาชญากรส่วนหนึ่งจึงนิยม บ้านเราปัจจุบัน คือการขนเงินสดข้ามแดน ถือผ่านสนามบิน หิ้วไปขึ้นเครื่อง

เรื่องเงินสดจึงยังเป็น

เรื่องเงินสดจึงยังเป็น pain point อันหนึ่งในแง่ของ การบังคับใช้กฎหมาย ทุกประเทศเหมือนกัน อีกแบบหนึ่งคือ บทบาท ณ ปัจจุบัน ที่เราพูดกันเยอะ ก็คือเทคโนโลยีทางการเงิน หรือเรียกย่อ ๆ ว่า FINTECH เช่น การโอนเงินผ่านมือถือทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้เข้ามา และสะดวก ทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อก่อน ใครอยากจะฟอกเงิน ต้องไปธนาคารตอนธนาคารเปิด ฟอกเงินปัจจุบัน มันง่ายมากจริง ๆ เพราะคนทำกันเยอะมาก ๆ

หลายคนยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของ

หลายคนยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของ internet banking ไม่กล้าใช้ ไปธนาคาร ถือบัญชีไปอัพสมุด ปัจจุบันก็เปลี่ยนไป แน่นอนว่าในโลกนี้ปัจจุบันเรายังนิยมการใช้เงินสดในการทำธุรกรรมกันอยู่ แม้กฎหมายบอกว่าต้องสำแดงก็ตาม ถ้าคนที่จะต้องการลักลอบขน ก็ไม่มีทางสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นหลักการทั่ว ๆ ไปเดี๋ยวนี้จะฟอกเงินตอนไหนก็ได้ แล้วแต่ว่าจะทำธุรกรรมตอนไหน ดังนั้น รูปแบบการฟอกเงินปัจจุบันก็เปลี่ยนไป ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของอาชญากรรมที่เปลี่ยนไปด้วย